W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o numerze 2016/679, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwać określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Kwadrat Multimedia s.c.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Kwadrat Multimedia s.c. Katarzyna Kukla-Puzoń, Paweł Puzoń, ul. Kazimierza Brodzińskiego 39, 43-300 Bielsko-Biała (NIP: PL 547-18-43-723).

2. Spółka Kwadrat Multimedia s.c. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@kwadrat.pl, lub bezpośrednio pod adresem Administratora, w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:

a. W celu wysyłki newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a ww. rozporządzenia do czasu wycofania zgody. Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

b. W celu odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez Panią/Pana na formularzu kontaktowym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b, dane takie zostaną wykorzystane jedynie w celu odpowiedzi na zapytanie. Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

c. W celu uczestnictwa w konkursie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a ww. rozporządzenia przez okres dwóch lat od rozstrzygnięcia konkursu lub w przypadku konieczności odprowadzenia podatku od wygranej przez okres 6 lat. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane firmom kurierskim lub pocztowym.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czyli państw poza Unią Europejską.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile nie zabraniają tego inne przepisy prawa.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.