Uwaga: W konkursie mogą wziąć udział jedynie Szkoły Podstawowe z terenu województwa śląskiego.5

Znam i akceptuję regulamin rekrutacji. Zobowiązuję się do przesłania min 10 ilustracji konkursowych oraz pisemnego potwierdzenia przez Nauczyciela Zgłaszającego oraz Dyrektora Szkoły odebrania zamówionej liczby bezpłatnych książek.